Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie

Login

O szkole

Oferta szkoły

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Sulejowie

 

 97-350 Sulejów,  ul. Milejowska 21         (tel/ fax (044) 616 21 99

e-mail : zspwsulejowie@wp.pl            www.zspwsulejowie.edupage.org

 

Oferta dla młodzieży w Zasadniczej Szkole Zawodowej na rok szkolny 2014/2015

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Klasa wielozawodowa                 

z następującymi specjalnościami:

            → betoniarz – zbrojarz

            → blacharz samochodowy

→ mechanik pojazdów samochodowych

          → piekarz

          → cukiernik

          → wędliniarz

          → kucharz

          → ogrodnik

→ pszczelarz

→ rolnik

→ monter sieci, instalacji  i  urządzeń sanitarnych (hydraulik)

           → murarz – tynkarz

           → betoniarz-zbrojarz

           → posadzkarz

           → dekarz

           → ślusarz

           → stolarz

           → fryzjer

           → sprzedawca

           → krawiec

           → elektryk

Oferta dla młodzieży w pozostałych szkołach średnich

 ► Liceum Ogólnokształcące

         → klasa biologiczno - chemiczna

         → klasa historyczno - geograficzna

 ► Technikum o specjalnościach:

        → technik geodeta

        → technik pojazdów samochodowych

        → technik organizacji usług gastronomicznych (NOWOŚĆ)

        → technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (NOWOŚĆ)

        → technik turystyki wiejskiej (NOWOŚĆ)

Praktyki wakacyjne dla zawodu technik organizacji usług gastronomicznych i technik turystyki wiejskiej uczniowie będą realizować w czterogwiazdkowym Hotelu NARVIL w Serocku oraz w pięciogwiazdkowym Hotelu Sheraton w Sopocie.

 

Kształcenie zaoczne

  • Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
  • Szkoła Policealna w zawodach:

- technik geodeta – 2 lata,

- technik pojazdów samochodowych

- technik bhp - 1,5 roku

- technik administracji – 2 lata

- technik rachunkowości – 2 lata,

Kursy kwalifikacyjne

Kurs przygotowujący do uzyskania zawodu rolnik - prowadzenie produkcji rolniczej R3. Czas kształcenia: 3 semestry, zajęcia 2 razy w miesiącu w piątek i sobotę (łączna liczba godzin – 572) Uzyskane kwalifikacje zawodowe pozwolą na korzystanie z programów UE.
W trakcie trwania kursu słuchacz może podjąć naukę na kolejnych kursach kwalifikacyjnych w celu otrzymania dyplomu w zakresie:
- technik agrobiznesu – kwalifikacja R6 – organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

- technik rolnik – kwalifikacja R16  - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Czas kształcenia obejmuje realizację zajęć w okresie  1,2 semestru (łączna liczba godzin dla kwalifikacji - 306).

Absolwent zdobywa umiejętności do prowadzenia gospodarstw rolnych i agroturystycznych oraz nabywa prawo          do przejmowania i prowadzenia gospodarstw rolniczych.
 

Kurs przygotowujący do uzyskania zawodu pszczelarz - prowadzenie produkcji pszczelarskiej R4.

Czas kształcenia: 3 semestry, zajęcia 2 razy w miesiącu w piątek i sobotę (łączna liczba godzin – 572). 
W trakcie trwania kursu słuchacz może podjąć naukę na kolejnych kursach kwalifikacyjnych w celu otrzymania dyplomu w zakresie:
technik pszczelarz – kwalifikacja R17 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej.  Czas kształcenia obejmuje realizację zajęć w okresie 1,2 semestru (łączna liczba godzin dla kwalifikacji - 306).

Powyższe kursy dają uprawnienia rolnicze i prawo do korzystania z unijnych środków finansowych 
Kurs przygotowujący do uzyskania zawód sprzedawca - prowadzenie sprzedaży- z zakresu kwalifikacji K1. Czas kształcenia obejmuje realizację zajęć w okresie 1- 1,5 roku.
Po ukończeniu kursu słuchacz może podjąć naukę na kolejnych kursach kwalifikacyjnych w celu otrzymania dyplomu w zakresie:
technik  handlowiec – kwalifikacja K2 – prowadzenie działalności handlowej. Czas kształcenia obejmuje realizację zajęć w okresie 1 roku.

Ponadto od września 2014 r. rozpoczynamy organizację kursów w zawodach budowlanych: murarz - tynkarz, zbrojarz - betoniarz, posadzkarz.